Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z klientem.

Kancelaria stosuje jeden z trzech systemów rozliczeń: