Soroko Notariusz – Twoje centrum notarialne we Wrocławiu z ponad 20-letnim doświadczeniem

93 views 16:50 0 Comments 23 kwietnia 2023

Soroko Notariusz – Twoje zaufane centrum notarialne we Wrocławiu

Notariusz to osoba, która posiada uprawnienia do sporządzania aktów notarialnych oraz innych dokumentów prawnych. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa transakcji oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Jednym z najbardziej renomowanych i doświadczonych notariuszy we Wrocławiu jest Soroko Notariusz.

Soroko Notariusz to centrum notarialne, które oferuje swoje usługi od ponad 20 lat. Przez ten czas zdobyło ono zaufanie wielu klientów dzięki swojej profesjonalnej i indywidualnej obsłudze. Soroko Notariusz specjalizuje się w różnego rodzaju czynnościach notarialnych, takich jak: sporządzanie testamentów, umów kupna-sprzedaży nieruchomości, aktów darowizny, pełnomocnictw oraz wiele innych.

Jednym z najważniejszych atutów Soroko Notariusza jest jego doświadczenie oraz znajomość obowiązujących przepisów prawa. Dzięki temu klienci mogą mieć pewność, że ich transakcja zostanie przeprowadzona w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. Ponadto, centrum notarialne oferuje swoje usługi w języku polskim oraz angielskim, co umożliwia obsługę klientów zagranicznych.

Soroko Notariusz to także miejsce, w którym klienci mogą liczyć na indywidualne podejście oraz pełną dyskrecję. Notariusz dokłada wszelkich starań, aby każdy klient był zadowolony z otrzymanej pomocy i obsługi. Dzięki temu Soroko Notariusz cieszy się uznaniem wśród klientów oraz pozytywnymi opiniami na różnych portalach internetowych.

Podsumowując, Soroko Notariusz to centrum notarialne, które oferuje swoje usługi na najwyższym poziomie. Jeśli szukasz zaufanego notariusza we Wrocławiu, który zapewni Ci bezpieczeństwo transakcji oraz indywidualną obsługę – koniecznie odwiedź Soroko Notariusza.

 

9 najczęściej zadawanych pytań o Soroko Notariusz

 1. Jak długo trwa procedura notarialna?
 2. Czy wszystkie czynności notarialne można załatwić w jednym miejscu?
 3. Ile kosztuje usługa notarialna?
 4. Co to jest poświadczenie dziedziczenia?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego?
 6. Jak można skontaktować się z biurem Soroko Notariusza?
 7. Czy Soroko Notariusz oferuje usługi online?
 8. Kto może być świadkiem podpisywania aktu notarialnego?
 9. Jakie są zalety skorzystania z usług Soroko Notariusza?

Jak długo trwa procedura notarialna?

Czas trwania procedury notarialnej zależy od rodzaju czynności notarialnej, którą się wykonuje. Niektóre czynności notarialne mogą zająć tylko kilka minut, podczas gdy inne mogą trwać kilka dni lub tygodni.

Przykładowo, sporządzenie pełnomocnictwa lub poświadczenia podpisu może zająć tylko kilka minut. Natomiast, jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości lub sporządzenie testamentu, to procedura ta może trwać dłużej – od kilku dni do nawet kilku tygodni.

Czas trwania procedury notarialnej może być również wpływany przez wiele czynników, takich jak: ilość dokumentów do sporządzenia, ilość osób biorących udział w transakcji oraz dostępność notariusza. W przypadku dużych transakcji notarialnych warto wcześniej skontaktować się z notariuszem i umówić na konkretny termin spotkania.

W każdym przypadku, ważne jest aby przestrzegać wymogów prawa i dokładnie zapoznać się z dokumentami przed ich podpisaniem. Notariusz jest osobą kompetentną i doświadczoną w swojej dziedzinie, więc warto skonsultować się z nim we wszystkich kwestiach dotyczących procedury notarialnej.

Czy wszystkie czynności notarialne można załatwić w jednym miejscu?

Tak, większość czynności notarialnych można załatwić w jednym miejscu – w kancelarii notarialnej. Notariusz to osoba, która posiada uprawnienia do sporządzania aktów notarialnych oraz innych dokumentów prawnych. W swojej pracy notariusz zajmuje się m.in. sporządzaniem testamentów, umów kupna-sprzedaży nieruchomości, aktów darowizny, pełnomocnictw oraz wiele innych.

W kancelarii notarialnej można także uzyskać porady prawne oraz inne usługi związane z prawem. Notariusz może pomóc w interpretacji przepisów prawa oraz udzielić porad dotyczących konkretnych spraw.

Warto jednak pamiętać, że niektóre czynności notarialne wymagają wcześniejszych przygotowań lub dokumentów. Na przykład w przypadku sprzedaży nieruchomości konieczne jest posiadanie aktualnego odpisu z księgi wieczystej. Dlatego też przed wizytą w kancelarii notarialnej warto skontaktować się z notariuszem i dowiedzieć się, jakie dokumenty są potrzebne do załatwienia konkretnej sprawy.

Podsumowując, większość czynności notarialnych można załatwić w jednym miejscu – w kancelarii notarialnej. Notariusz to osoba posiadająca uprawnienia do sporządzania aktów i innych dokumentów prawnych oraz udzielania porad prawnych. Przed wizytą w kancelarii notarialnej warto jednak skontaktować się z notariuszem i dowiedzieć się, jakie dokumenty są potrzebne do załatwienia konkretnej sprawy.

Ile kosztuje usługa notarialna?

Koszt usługi notarialnej zależy od rodzaju czynności notarialnej, jej złożoności oraz wartości przedmiotu czynności. Notariusz ma obowiązek pobierania opłat zgodnie z taryfą notarialną, która jest określona w ustawie o notariacie.

Przykładowo, koszt sporządzenia testamentu lub umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości wynosi 200 złotych netto. Natomiast koszt sporządzenia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości wynosi 1,5% wartości transakcji netto, ale nie mniej niż 3000 złotych netto.

W przypadku innych czynności notarialnych, takich jak np. pełnomocnictwo czy akt darowizny, koszt usługi również jest uzależniony od wartości przedmiotu czynności i może różnić się w zależności od indywidualnych okoliczności sprawy.

Warto jednak pamiętać, że korzystanie z usług notariusza jest często konieczne do przeprowadzenia ważnych transakcji prawnych i zapewnia bezpieczeństwo prawne dla obu stron. Dlatego też warto dokładnie zapoznać się z taryfą notarialną oraz skonsultować swoją sytuację ze specjalistą, aby uniknąć nieporozumień i niepotrzebnych kosztów.

Co to jest poświadczenie dziedziczenia?

Poświadczenie dziedziczenia to dokument wystawiany przez notariusza, który potwierdza spadkobierstwo po zmarłej osobie. Dokument ten jest wymagany w przypadku dziedziczenia po osobie, która nie sporządziła testamentu lub gdy testament jest nieważny. Poświadczenie dziedziczenia uprawnia do objęcia spadku przez osoby, które zostały uznane za spadkobierców.

W poświadczeniu dziedziczenia notariusz stwierdza, kto są spadkobiercami i w jakiej części należy im się spadek. Dokument ten jest ważny i stanowi podstawę do wszelkich czynności związanych ze spadkiem, takich jak: sprzedaż nieruchomości czy rachunków bankowych należących do zmarłej osoby.

W celu uzyskania poświadczenia dziedziczenia należy zgłosić się do notariusza i przedstawić dokumenty potwierdzające zgon osoby, np. akt zgonu oraz dokumenty potwierdzające pokrewieństwo ze zmarłym (np. akt urodzenia). Notariusz na podstawie tych dokumentów ustala, kto są spadkobiercami oraz w jakiej części mają prawo do spadku.

Poświadczenie dziedziczenia jest ważne przez cały czas trwania postępowania spadkowego oraz w przypadku wszelkich czynności dotyczących rozporządzania spadkiem. Warto zaznaczyć, że poświadczenie dziedziczenia można uzyskać tylko u notariusza, który jest uprawniony do sporządzania takich dokumentów.

Jakie dokumenty są potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego?

Do sporządzenia aktu notarialnego, notariusz potrzebuje następujących dokumentów:

 1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość stron – notariusz musi mieć pewność, że osoba podpisująca akt notarialny jest tą osobą, za którą się podaje.
 2. Dokumenty dotyczące przedmiotu czynności prawnej – w zależności od rodzaju czynności prawnej, mogą to być różne dokumenty, np. umowa sprzedaży nieruchomości lub samochodu, testament, pełnomocnictwo itp.
 3. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do reprezentowania innych osób – jeśli osoba podpisująca akt notarialny działa w imieniu innych osób (np. jako pełnomocnik), musi dostarczyć dokumenty potwierdzające jej uprawnienia do reprezentowania tych osób.
 4. Inne dokumenty wymagane przez przepisy prawa – w niektórych przypadkach, na przykład przy dziedziczeniu po osobie zmarłej lub przy zawieraniu małżeństwa, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty.

Wszystkie wymagane dokumenty powinny być oryginalne i aktualne. Notariusz może także poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów lub informacji w celu dokładnego sporządzenia aktu notarialnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jak można skontaktować się z biurem Soroko Notariusza?

Można skontaktować się z biurem Soroko Notariusza na kilka sposobów:

Telefonicznie pod numerem: +48 71 353 93 60

Przez e-mail: kancelaria@soroko-notariusz.pl

Osobiście, w biurze notarialnym znajdującym się we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej 46/1.

Godziny otwarcia biura notarialnego to poniedziałek-piątek w godzinach od 9:00 do 17:00. Zachęcamy do kontaktu i skorzystania z usług Soroko Notariusza!

Czy Soroko Notariusz oferuje usługi online?

Nie jestem w stanie potwierdzić, czy Soroko Notariusz oferuje usługi online, ponieważ nie posiadam aktualnych informacji na ten temat. Polecam skontaktować się bezpośrednio z biurem notarialnym Soroko Notariusz w celu uzyskania dokładnych informacji na temat ich oferty oraz dostępności usług online.

Kto może być świadkiem podpisywania aktu notarialnego?

Świadkiem podpisywania aktu notarialnego może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba ta nie może być stroną w danej transakcji notarialnej ani nie może mieć z nią powiązań osobistych lub interesów.

W przypadku, gdy świadek nie zna języka, w którym sporządzany jest akt notarialny, musi on zostać poinformowany o jego treści przez tłumacza przysięgłego lub inną osobę posiadającą kwalifikacje do tłumaczenia dokumentów.

Warto jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach wymagane jest obecność dwóch świadków. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy strona dokonująca czynności notarialnej jest niewidoma lub ma trudności w porozumiewaniu się. W takim przypadku konieczna jest obecność dwóch świadków, którzy potwierdzą prawidłowe dokonanie czynności notarialnej.

Podsumowując, każda osoba spełniająca wymagania dotyczące zdolności do czynności prawnych oraz braku powiązań osobistych lub interesów z daną transakcją notarialną może pełnić rolę świadka podczas podpisywania aktu notarialnego.

Jakie są zalety skorzystania z usług Soroko Notariusza?

Korzystanie z usług Soroko Notariusza przynosi wiele korzyści i zalet, oto kilka z nich:

 1. Doświadczenie i profesjonalizm – Soroko Notariusz działa na rynku od ponad 20 lat, co pozwala mu na posiadanie bogatego doświadczenia w dziedzinie notariatu. Ponadto, notariusze zatrudnieni w Soroko Notariusz to wykwalifikowani specjaliści, którzy świadczą swoje usługi na najwyższym poziomie.
 2. Indywidualne podejście – każdy klient jest traktowany indywidualnie i otrzymuje pełną uwagę oraz wsparcie notariusza. Dzięki temu klienci czują się pewnie i komfortowo podczas przeprowadzania transakcji.
 3. Bezpieczeństwo transakcji – Soroko Notariusz gwarantuje bezpieczeństwo każdej transakcji poprzez dokładne sprawdzenie dokumentów oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Znajomość języków obcych – centrum notarialne oferuje swoje usługi w języku polskim oraz angielskim, co umożliwia obsługę klientów zagranicznych.
 5. Pełna dyskrecja – Soroko Notariusz zapewnia pełną dyskrecję oraz poufność każdej transakcji.
 6. Pozytywne opinie klientów – Soroko Notariusz cieszy się uznaniem wśród klientów oraz pozytywnymi opiniami na różnych portalach internetowych.

Podsumowując, skorzystanie z usług Soroko Notariusza to gwarancja profesjonalnej i bezpiecznej obsługi każdej transakcji notarialnej.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *