Notariusz: Osiem zalet i pięć wad

Notariusz to osoba, która ma uprawnienia do wykonywania czynności notarialnych. Notariusz jest zawodem prawniczym, dlatego aby zostać notariuszem trzeba ukończyć studia prawnicze i odbyć aplikację notarialną. Czynności notarialne obejmują m.in.…

Przeczytaj całość
74 views 16:50 0 Uwagi